Приватизація

Приватизація — політика чи процес продажу або передачі державної чи суспільної власності (особливо націоналізованої промисловості) в руки приватних інвесторів. Приватизація сфери послуг включає державні контракти з приватними фірмами для забезпечення послуг, які раніше виконувалися громадськими установами.

Приватизація майна державних підприємств України — це відчуження майна, що перебуває у державній і комунальній власності на користь фізичних і недержавних юридичних осіб.

key-2323278_1280

Приватизація державного земельного фонду (приватизація землі) — передача громадянам України у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, будівництва житлового будинку і господарських будівель, садівництва, дачного і гаражного будівництва.

Ваучерна приватизація — приватизація державного майна за широкої участі населення, наділеного ваучерами.

Приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною особою є злочином і передбачає відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України.

Основні етапи приватизації в Україні
 • 1992 р. — початок приватизації.
 • 1996 р. — завершення малої приватизації.
 • 1998 р. — завершення масової приватизації.
 • 2000 р. — прийняття Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, спрямованої на здійснення приватизації в стратегічних галузях промисловості, у сфері природних монополій, інфраструктурних галузях, великих технологічних комплексах.
 • 2003-2004 — останні роки режиму Президента Л. Кучми, етап поспішної розпродажу державного майна пов'язаним з владою бізнес-групам, а також чиновникам («замовна» приватизація, неприватизаційне способи відчуження), початок кризи приватизаційного процесу.
 • 2005-2007 — перманентне посилення кризи приватизаційного процесу під впливом наступних факторів:
  • помаранчева революція зруйнувала механізми «замовної» приватизації і обмежила застосування неприватизаційних способів відчуження державного майна, але не запропонувала натомість нових механізмів, які могли б підтримати приватизаційний процес в країні;
  • стійке негативне сприйняття приватизації у суспільстві, в умовах поглиблення впливу громадських настроїв на формування державної політики, не створює стимулів для відновлення в країні системної приватизаційної політики;
  • відсутність довіри один до одного між різними політичними силами призвело до блокування всього приватизаційного процесу (за винятком приватизації малих підприємств), оскільки всі бізнес-групи побоюються поновлення виборчого підходу, що дозволить їх конкурентам переваги у приватизації.